آزمون روانشناسی

آزمون روانشناسی IPT

آزمون شخصیتی IPT یکی از ابزارهای ارزیابی شخصیت است که بر اساس نظریه‌های روانشناسی تحلیلی تأسیس شده است. این آزمون بر اساس تئوری‌های پرسنالیته و سیگموند فروید توسعه یافته است. هدف اصلی این آزمون ارزیابی و تفسیر ویژگی‌های شخصیتی فرد است و به کمک آن می‌توان به درک عمیق‌تری از شخصیت و روانشناخت فرد دست یافت.

لطفا توجه داشته باشید که بطور کلی برای استفاده از آزمون‌های شخصیتی نیاز به تخصص و تجربه در زمینه روانشناسی و مشاوره است تا بتوان نتایج را به درستی تفسیر کرد و از آن‌ها بهره‌مند شد.

آزمون روانشناسی IPT

Internet Protocol Television

بر اساس مدل آی‌پی‌تی(Investor Personality Type) هشت تیپ شخصیتی واسه سرمایه‌گذاری شکل می‌گیره. اگه می‌خواین ببینین تیپ شخصیتی‌تون بر اساس این مدل چیه، این تست رو انجام بدین 

آزمون روانشناسی MBTI

آزمون MBTI یک ابزار ارزیابی روانشناختی محبوب است که برای تعیین نوع شخصیت فرد استفاده می‌شود. این آزمون بر اساس نظریه‌های کارل یونگ توسعه یافته و افراد را بر اساس چهار دوگانگی اصلی ارزیابی می‌کند: بیرون‌گرایی در مقابل درون‌گرایی، حسیت در مقابل بینش، تفکر در مقابل احساس و قضاوت در مقابل مشاهده.

MBTI به عنوان یک ابزار مفید در زمینه مشاوره شغلی، تیم‌سازی و توسعه شخصی شناخته می‌شود. این ابزار می‌تواند به افراد کمک کند تا بهتر خود و دیگران را بشناسند و درک بهتری از سبک‌های ارتباطی، ترجیحات تصمیم‌گیری و رفتارهای کلی داشته باشند.

آزمون روانشناسی MBTI

Myers Briggs Type Indicator

تست شخصیت شناسی MBTI ویژگی و تیپ های مهمی را ارزیابی می کند. در ادامه سعی می کنیم در دو بخش یعنی «معیارهای اصلی تست» و «16 تیپ شخصیتی MBTI»