آزمون روانشناسی MBTI

آزمون روانشناسی MBTI

آزمون شخصیتی IPT یکی از ابزارهای ارزیابی شخصیت است که بر اساس نظریه‌های روانشناسی تحلیلی تأسیس شده است. این آزمون بر اساس تئوری‌های پرسنالیته و سیگموند فروید توسعه یافته است. هدف اصلی این آزمون ارزیابی و تفسیر ویژگی‌های شخصیتی فرد است و به کمک آن می‌توان به درک عمیق‌تری از شخصیت و روانشناخت فرد دست یافت.

MBTI به عنوان یک ابزار مفید در زمینه مشاوره شغلی، تیم‌سازی و توسعه شخصی شناخته می‌شود. این ابزار می‌تواند به افراد کمک کند تا بهتر خود و دیگران را بشناسند و درک بهتری از سبک‌های ارتباطی، ترجیحات تصمیم‌گیری و رفتارهای کلی داشته باشند.

مشاوره رایگان معامله گری و سرمایه گذاری